Innovation & Forskning

Nytt hopp om medicin mot sömnapné

Få läkemedel har tidigare visat tydlig positiv effekt för behandling av sömnapné, förrän nu. Det är till och med en kombination av två läkemedel som, i en pilotstudie, visar sig minska antalet andningsuppehåll och kan leda till att patienter slipper CPAP-maskinen.

Sömnapné skadar blodkärlen på en natt

Forskare i Kanada har simulerat effekten av sömnapné och upptäckt skador på kroppens blodcirkulation efter bara sex timmar.

Varannan 50-plussare lider av sömnapné

Sömnapné, andningsuppehåll i sömnen, är betydligt vanligare än man tidigare trott. Ny forskning visar nämligen att varannan person över 50 år lider av sömnapné – ett tillstånd som ökar risken för för hjärt-kärlsjukdom.