Sömnapné

Sömnapné är upprepade andningsuppehåll under sömnen. Detta är ansträngande för både hjärnan, hjärtat och din sömn. Lider du av sömnapné ska du söka läkarhjälp då hälsoeffekterna är allvarliga.


Sömnapné

Lider du av andningsuppehåll, sömnapné, när du sover får du svårt att hålla dig vaken på dagarna.

Sömnapné – så många drabbas

Ungefär tio procent av de som snarkar regelbundet, det vill säga ungefär 300 000 personer, lider av sömnapné. Det är vanligare hos män än hos kvinnor. Vanligast är det hos överviktiga män.

Luftvägarna täpps till

När du sover slappnar musklerna, som reglerar de övre luftvägarna, av. Detta kan dock leda till att det blir för trångt i luftvägarna och snarkningar uppstår. Om luftvägarna helt täpps till uppstår andningsuppehåll. Detta kan också ske om tungan hamnar för långt bak i svalget.

Allvarliga hälsorisker

Andningsuppehållet varar i ungefär tio sekunder, ibland längre. Efter andningsuppehållet kommer en högljudd andning/frustning/snarkning när kroppen äntligen får luft igen. Under en natt kan flera hundra andningsuppehåll äga rum.

Detta är ansträngande för hjärtat och hjärnan. Obehandlad sömnapné kan leda till hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och depression.

Sömnapné påverkar även sömnen och gör att du aldrig blir helt utvilad.

Övervikt är en vanlig orsak

Om du är överviktig kan fettvävnad kring luftstrupen göra att det blir trängre och på så sätt ökar risken för sömnapné.

Även överbett kan göra att det blir trångt i halsen.

Alkohol har en avslappnande effekt och gör att fler muskler i svalget slappnar av och täpper till. Detta gäller även de läkemedel som har en avslappnande effekt såsom sömntabletter eller lugnande mediciner.

Typiska symptom på sömnapné

Ofta är det någon annan som märker att man har sömnapné. Det kan vara obehagligt för närstående att plötsligt märka att den man ligger bredvid har andningsuppehåll och kippar efter luft. Dock varar bara detta i några sekunder vilket senare följs av ett stort andetag och snarkning.

Tecken på sömnapné som du själv kan märka är att du känner dig trött, har koncentrationssvårigheter eller att du inte känner dig utvilad under en längre period.

Testa dig här

Stämmer några av dessa påståenden in på dig?

  • Din partner har märkt att du flämtar eller slutar andas när du sover
  • När du vaknar känner du dig inte utvilad
  • Du känner dig väldigt trött under dagarna
  • Du saknar motivation
  • Du har ingen energi
  • Du har svårt att koncentrera dig

Om några av dessa påståenden stämmer in på dig kan du lida av sömnapné. Risken ökar dessutom om du är överviktig, snarkar kraftigt och/eller har någon i din familj som lider av sömnapné.

Lider du av sömnapné ska du kontakta din läkare. Läs mer om behandling här.