Sömnapné skadar blodkärlen på en natt

Forskare i Kanada har simulerat effekten av sömnapné och upptäckt skador på kroppens blodcirkulation efter bara sex timmar.


sova-ventilationsmaskI studien deltog tio unga, friska vuxna som fick använda en ventilationsmask under natten. Under sex timmar varierades syrenivån från masken för att härma effekten av sömnapné.

Resultaten visar att sömnapné hämmar funktionen av viktiga sensorer i hjärnan som känner av och kontrollerar blodtryck. Dessutom hämmas flödet av blod till benen.

Sömnapné har tidigare kopplats till högt blodtryck hos personer som levt med diagnosen under många år men denna studie visar att ojämn syretillförsel kan påbörja nedbrytning av kroppens kärlsystem efter bara en natt hos friska vuxna.

Sömnapné är en diagnos som innebär upprepade andningsuppehåll som i sin tur orsakar flera perioder av låg syrenivå i kroppen under natten.

Resultaten från denna, om än lilla studie, pekar på att behandling av sömnapné bör sättas in så fort diagnosen ställs menar huvudförfattaren Glen Foster.