✕ Stäng

Snarkningar och sömnapné är sammankopplade men sömnapné är ett allvarligare tillstånd som är kopplat till högre risk för depression, högt blodtryck, hjärtattack och stroke.